Ha te is Vízöntő vagy, netán ilyen csillagjegy szülöttével élsz együtt, sok konfliktust megspórolhatsz, ha tisztában vagy e csillagjegy adottságaival.

           A Csillagjegy tulajdonságai nem változtathatóak!

       A csillagjegy szülöttének egyre mélyülő megismerésével változásom, gyógyulásom, és átalakulásom olyan mély szinten történt, hogy életfeladatommá vált saját életemmel példázva tanítani a legtartósabb érték felismerését: Ismerd meg önmagad! Ezt hirdette az ókori Delphoi jósda felirata is. Mindannyiunknak meg kell találnia saját spirituális ösvényét! Jogom van elindulni az úton, mely a fénnyel teli élethez vezet, akkor is, ha másokat magam mögött kell hagynom.

        Sosem voltam az, aki nemet mond önmagának.

        Amikor fejünk felett a középpontba kerül, és fényesen ragyog a nagy égi vadász, az Orion csillaga, akkor születik a legritkább, és legeredetibb ember, az állatöv zsenije:

a Vízöntő (I. 21. – II. 19.)

        A Vízöntő Uránusz típusú ember. Az Uránusz a megszokottól, az elvárttól való eltérés, a jövő látomásának bolygója. Uranosz, a görög mitológiában az eget megszemélyesítő isten. Az Uránusz típusú ember nyughatatlan, folyton keresi az újat, a szokatlant. Sokan különcnek, lázadónak tartják, mert fittyet hány a normákra, a fennálló rendszerre. Változást, jobbítást, újat akar. Liberális, idealista és humánus, kiáll egy csoportért, célért vagy magasabb eszméért. Független és intellektuális. Jövő orientált, kutató és újító szellem. Rendkívül intuitív, gyakran vannak hirtelen megvilágosodásai, korszakalkotó ötletei. A meglepetések embere, mert sokszor az ellenkezőjét teszi annak, amit elvárnak tőle, és váratlan fordulatokra hajlamos. Mindenben eredeti, úttörő típus. A holnap érdekli, a szellem szárnyalása, és ezért mindent meg is tesz. Alapjaiban idealista, erős az etikai érzéke. Alapvető szükséglete, hogy más legyen, mint a többi. Nem tudja az átlagember útját járni, mindenhol újít. Másként éli az életét, mint mások. Számára az a természetes, ami új. Elveti az elavultat, ósdit, a hagyományosat, a tradicionálist.

      A barátság fontos a számára, a hasonló felfogásúak társaságát keresi, de függetlenségét féltve őrzi, nem hagyja leláncolni magát. Barátaival nagyon jó a viszonya. Emberszeretete nagy, jó a szociális érzéke. Szívesen segít a hozzáfordulóknak. Többnyire tanáccsal, ami jó és felhasználható. A változatosság gyönyörködteti, ezért működnek jól azon kapcsolatai, amelyek megadják neki a szabadságot, és kedvére kalandozhat. Segítőkész, ezt sokszor ki is használják. Ha csalódik egyik-másik barátjában, nem ábrándul ki a barátságból. Szükség esetén ismét érdek nélkül segít, elfogulatlanul. Ha szívességet kérnek tőle – még ha az áldozattal is jár számára – önzetlenül megteszi. Kedves, toleráns és nagylelkű, segítőkész, akire mindig lehet számítani, érzelmileg nem könnyű közel kerülni hozzá. Fél az érzésektől, a szellem és az intellektus világába menekül.

        Tipikusan szellemi jegy. Az értelmi, szellemi dolgok érdeklik, kevésbé az anyagiak. A legtöbb Vízöntő rosszul bánik a pénzzel. Nem a pénz érdekli, hanem az, amit érte pillanatnyilag kaphat. Nehezen tudja magát rávenni, hogy néha takarékoskodjon, és gondoljon a jövőre is. Többnyire sok pénzt keres, és sokat költ. Ha nincs pénze, attól szenved, és tesz érte, hogy legyen.

Barátságos és szeretetre méltó, ám különc, extrém a gondolkodása, és annak megnyilvánulása. Humánus, nem viseli el az elnyomást, a szabadság, az emberi jogok korlátozását. Ha zsarnoksággal, igazságtalansággal találkozik, küzd ellene. Lázadásának soha nem anyagi motívuma van. Számára elfogadhatatlan korlátozások ellen emeli fel szavát.

      Tiszteli az embereket, és nem alázkodik meg előttük. Nem ismer semmiféle tekintélyt, aki előtt fejet kellene hajtania. Mindenkit egyenrangúnak tart. Szellemes, eredeti, és jó közösségi ember. Megnyerő, barátságos modorával befolyásolni tudja partnereit, és érvényre juttatja elképzeléseit. Legtöbbször hirtelen törnek elő új gondolatai, ilyenkor erős késztetést érez azok véghezviteléhez. Leleményes. Jó megfigyelő. Agytekervényei szuperszonikus sebességgel forognak, rögtön átlátja a legzűrösebb helyzetet is. Képes legyőzni ellenfele esetleges makacs ellenállását. Jó emberismerő, ráérez a rejtett szándékokra. A Vízöntőnél senki sem ért jobban mások „kóstolgatásához”.

        Tapasztalatait azonnal képes hasznosítani. A probléma megoldása foglalkoztatja, és túllép rajta, ha nem sikerül. Nem rágódik a múlton, nem haragtartó. A ma, és a holnap érdekli. Hisz a jövőjében, és tervezi a jövőt. Optimista. Derűlátó. Amit kigondol, annak azonnal hozzálát. Nem csügged, ha nem tudja megvalósítani az álmait. Állhatatosan teszi tovább a dolgát.

Sokszor viselkedik úgy, mintha az égből pottyant volna. Gyermekien rácsodálkozik alapvető dolgokra, és nem igazán szereti, ha megmondják neki, milyen szabályokhoz tartsa magát. Kommunikációja szélsőséges. Néha nagyon titkolózik, nem beszél semmiről, máskor minden titkát, még az intim dolgokat is kibeszéli gátlás és kontroll nélkül. A többi típussal sokszor kerül ellentétbe. Hibája a kiszámíthatatlanság. Olykor megdöbbenti környezetét hirtelen megváltozott állásfoglalásával, új gondolataival.

        Az Uránusz bolygó mindig szélsőséges gondolatokra inspirálja a Vízöntő szülöttet. Vagy nagyon pozitív, szinte zseniális, vagy érthetetlenül destruktív. Ilyenkor a helyes útra téríteni, meggyőzni a realitásról szinte lehetetlen.

       Egyszer nagyon tud dolgozni, máskor pedig egészen mást tesz, mint amit elvárnak tőle. Ha valami érdekli, fáradságot nem kímélve dolgozik érte. Szellemi állóképessége kitűnő, ha a téma érdekli, 12-15 órát is tud dolgozni anélkül, hogy figyelme lankadna, vagy elfáradna. Munkatempója egyéni, nem hasonlítható a többiekéhez. Nehezen indul be, halogatja a tennivalóit, a végén ötletei segítségével mégis elkészül időre, jó minőségben. Munkában szereti a közösséget. A team – munka való neki, ahol egyenrangúak akarnak valamit csinálni. Együtt gondolkodhat, alkothat a többiekkel, kamatoztathatja ötletességét, és az eredményt együtt érik el. Ha valamivel nem ért egyet, makacsul ellenáll. Ahol szigorúan fegyelmezett rendet, rendszerességet kívánnak meg tőle, onnan elmenekül. Ha viselkedését bírálják, hirtelen dönt, és új munkahelyet keres magának. Ha új kihívást kínálnak számára, vagy ígéretet, akkor is vált, és gyors elhatározással felrúgja a régit, belevág a bizonytalanba.

        A Vízöntő sokoldalú a szellemi tevékenységben, ám tartós fizikai munkára nem nagyon alkalmas. Szétforgácsolódását a Szaturnusz bolygó gátolja meg, és ad számára stabilitást. Későn érik. Hivatásában viszonylag későn ér el nagy eredményeket. Öntörvényű. Makacs. Befolyásolhatatlan. Alapvetően becsületes, őszinte. Ám, ha apróbb szabálytalansággal ki tudja játszani a korlátozó rendeletet, azt megteszi játékból is, önigazolásként.

        Párkapcsolataiban rapszodikus, szélsőséges. A társadalmi szokások nem olyan lényegesek számára. Szabadságvágya még a házasságban is erős. Aki ilyen típusú ember mellett él, annak toleránsnak kell lennie, mert a Vízöntő a kötöttséget, a szigorú számonkérést, nem viseli el, inkább elmenekül. Az uránuszi ötletszerűség próbára teheti társa toleranciáját. Mindig tud új színt vinni a kapcsolatba, s ez egyúttal mélyen gyökerező igény is nála. Szerelemben mindig a maximumot várja el és azt is nyújtja. Szereti az izgalmas helyzeteket, igényli a különlegességet a partnerkapcsolatban. Partnere lelkületét, jellemét kutatja, mert állandóan új és új tulajdonságokat akar felfedezni. Könnyed és látszólag nem hűséges. Pedig akit szeret, ahhoz hű. A magányt nehezen viseli. Szerelemben, házasságban is fontos számára a barátság.

        Rendkívül érzékeny, szeret a középpontban lenni. Imádja, ha ájultan isszák a szavait, és hódolnak neki. A kell szócskától a függőség rabláncát hallja csörögni a fülében, és csak azért is távol tartja magát akár a legfontosabb családi eseménytől is.

        Ha eredeti ötleteit írásban közli, remek író.